Home

Sinds 1 juli 2008 is het voor iedere VvE wettelijk verplicht ingeschreven te staan in het handelsregister. Hiervoor was een overgangstermijn van anderhalf jaar opgenomen, zodat VvE's tot 1 januari 2010 de tijd hadden om zich in te laten schrijven in het handelsregister.

Ondanks deze wettelijke verplichting is gebleken dat naar schatting 45% van alle VvE's nog niet zijn ingeschreven. Dit zijn voornamelijk "kleine" VvE's vanaf 2 appartementen. Voor veel van deze VvE's gaat het nu in goed overleg met de buren nog wel goed. Maar men beseft niet dat de VvE hiermee een starfbaar feit pleegt waardoor het Openbaar Ministerie bevoegd is om de VvE een boete op te leggen tot maximaal  euro 19.500,-. Binnen de VvE zijn alle appartements eigenaren hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

VVEBEHEERONLINE.NL is er speciaal voor de "kleine" VvE's vanaf 2 appartementen om dit op een eenvoudige maar ook voordelige wijze te regelen zodat ook uw VvE op korte termijn ook aan de wettelijke verplichtingen kan voldoen.

Neem gerust kontact met ons op via: info@vvebeheeronline.nl


Nieuws
VvE-balie Den Haag

De adviesbalie voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's) heeft sinds zijn oprichting ruim 500 slapende VvE's in Den Haag actief gemaakt. De leden overlegg

meer >
Subsidie op dubbelglas

De overheid wil eigenaar-bewoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen woning. Specifiek voor het plaatsen van isolatieglas heeft het Ministeri

meer >
Gevelankers

Regelmatig maken de media melding van het bericht dat er delen van gemetselde kopgevels van een flatgebouw zijn bezweken. Diverse Gemeentelijke diensten Bouw- en WoningToe

meer >
VvEBeheerOnline.nl verlaagd de tarieven

In de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus 2010 zijn er door geheel Nederland flyers bezorgd om meer naamsbekendheid te krijgen.

Het aantal VvE's dat een contract i

meer >
Subsidie voor een groen dak

VvE's in Den Haag kunnen subsidie krijgen op de aanleg van een groen dak. Van 1 juni tot 1 september is hier weer een nieuwe aanvraagronde voor. De subsidie is 25,- per g

meer >
Duizenden VvE's riskeren boete

Duizenden appartementenbezitters riskeren een boete die kan oplopen tot 19.000,- euro, omdat hun vereniging van eigenaars (VvE) niet is aangemeld bij de Kamer van Koophand

meer >
Partners