Home

Vanaf 1 mei 2008 is elke Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht om "actief" te zijn inclusief het hebben van een reservefonds. Dit houdt in dat het wettelijk verplicht is om o.a. een volledige financiële administratie, bestuur, gezamenlijke bankrekening en een reservefonds dat voortkomt uit een Meerjaren Onderhouds Prognose (MOP) te hebben. Deze zaken dienen jaarlijks met alle leden van de VvE te worden besproken in de Algemene ledenvergadering (ALV). Tevens schrijft deze wet voor dat bij verkoop van een appartement de notaris wordt geïnformeerd over de hoogte van het reservefonds, het aandeel van de verkopende partij en of er eventueel een achterstand is in de VvE bijdrage.

De grote VvE's zijn over het algemeen reeds actief en hebben deze activiteiten ondergebracht bij de grotere beheerkantoren. Voor de kleine VvEs met 2 t/m 20 appartementen zijn deze beheerkantoren te groot en te duur. Een uitkomst voor deze kleine VvE's is dan ook VvEBeheerOnline.nl.

Waarom het beheer van uw VvE uitbesteden

Binnen een VvE is het moeilijk om een eigenaar/eigenaren te vinden die veel tijd en energie in het beheer van de VvE wil en kan steken. Er komt namenlijk heel wat bij kijken. De rechten en plichten van de eigenaren zijn dan wel vastgelegd in het splitsingsreglement, maar er moet ook op een correcte naleving worden toegezien. dat houdt in dat men zijn/haar directe buren hierop moet aanspreken. Dit komt vaak de onderlinge sfeer niet ten goede.

VveBeheerOnline.nl kan deze taak op onafhankelijke wijze voor uw VvE uitvoeren. Tevens voldoet de administratie aan alle wettelijke eisen en is 24/7 door iedere eigenaar in te zien en te downloaden via de website van uw eigen VvE. De administratie van uw VvE zijn bij twee afzonderlijke datacenters verspreid over het land opgeslagen zodat bij bijvoorbeeld een brand of computercrash de administratie niet verloren gaat.

Kijk gerust verder op onze website om te zien wat wij voor uw VvE kunnen betekenen.

Nieuws
VvE-balie Den Haag

De adviesbalie voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's) heeft sinds zijn oprichting ruim 500 slapende VvE's in Den Haag actief gemaakt. De leden overlegg

meer >
Subsidie op dubbelglas

De overheid wil eigenaar-bewoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen woning. Specifiek voor het plaatsen van isolatieglas heeft het Ministeri

meer >
Gevelankers

Regelmatig maken de media melding van het bericht dat er delen van gemetselde kopgevels van een flatgebouw zijn bezweken. Diverse Gemeentelijke diensten Bouw- en WoningToe

meer >
VvEBeheerOnline.nl verlaagd de tarieven

In de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus 2010 zijn er door geheel Nederland flyers bezorgd om meer naamsbekendheid te krijgen.

Het aantal VvE's dat een contract i

meer >
Subsidie voor een groen dak

VvE's in Den Haag kunnen subsidie krijgen op de aanleg van een groen dak. Van 1 juni tot 1 september is hier weer een nieuwe aanvraagronde voor. De subsidie is 25,- per g

meer >
Duizenden VvE's riskeren boete

Duizenden appartementenbezitters riskeren een boete die kan oplopen tot 19.000,- euro, omdat hun vereniging van eigenaars (VvE) niet is aangemeld bij de Kamer van Koophand

meer >
Partners