Pakketten

Basis Pakket € 45,-*

Administratief Beheer

Bestuur & Secretariaat

 • Beheer ledenregister
 • Inschrijven KvK
 • Uitschrijven vergadering (ALV - zelf vergaderen)
 • Aanleveren concept agenda (standaard)
 • Aanleveren presentielijst/stemverhouding
 • Aanleveren concept begroting (standaard)
 • Aanleveren concept notulen
 • Inrichten en bijhouden digitale database
 • Beheer verzekeringspolissen
 • Digitaal loket voor vragen en informatie

Administratie & Financieel beheer

 • Openen & beheer bankrekening VvE (SNS Bank)
 • Incasso VvE bijdragen
 • Verzenden aanmaningen
 • Opstellen jaarstukken
 • Informatie notaris bij overdracht
 • Betaling servicekosten nota's
 • Betaling onderhoudscontracten

Techniek & Onderhoud

 • Jaarlijks bijstellen MOP

Basis Plus Pakket € 60,-*

Administratief & Technisch Beheer

Bestuur & Secretariaat

 • Beheer ledenregister
 • Inschrijven KvK
 • Uitschrijven vergadering (ALV - zelf vergaderen)
 • Aanleveren concept agenda (standaard)
 • Aanleveren presentielijst/stemverhouding
 • Aanleveren concept begroting (standaard)
 • Aanleveren concept notulen
 • Inrichten en bijhouden digitale database
 • Beheer verzekeringspolissen
 • Digitaal loket voor vragen en informatie

Administratie & Financieel beheer

 • Openen & beheer bankrekening VvE (SNS Bank)
 • Incasso VvE bijdragen
 • Verzenden aanmaningen
 • Opstellen jaarstukken
 • Informatie notaris bij overdracht
 • Betaling servicekosten nota's
 • Betaling onderhoudscontracten

Techniek & Onderhoud

 • Jaarlijks bijstellen MOP
 • Opstellen aannemerslijst
 • Verstrekken opdrachten aannemers
 • Oplevering groot onderhoud
 • Afhandeling schades (verzekeringswerk)
 • Controle fiattering kostennota's

*Per appartement per jaar incl. btw

Éénmalig opstart tarief € 50,-